O NAMA

Adresa:
Milice Jadranić 38b, 51000 Rijeka

Kontakt osobe:
Anđelko Badurina (Maslina)
predsjednik kluba, PG pilot
mail: maslina@elmas.hr 

Vedran Mihaljević
tajnik kluba, Instruktor i tandem pilot
mob: +385(0)98 260431
mail: vedran.mihaljevic@ri.t-com.hr

Žiro racun na koji možete uplacivati članarine i donacije.
IBAN: HR2424840081103463284
PJK Flumen, M.Jadranić 38B, 51000 Rijeka